/Catalogue-2018/Liste-des-exposants 386385 509871 2273553

Zhejiang Shuangjin Machinery Holdings Co., Ltd

Nanshan, Pingyao, Yuhang District Hangzhou
311115 Hangzhou Zhejiang
CHINE

Partenaires

Présent(s) sur le pavillon : CCPIT Machinery Sub-Council